Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

Kråkenestoppen
Mat og Vinklubb

SubtitleREGLEMENT FOR KRÅKENESTOPPEN MAT OG VINKLUBB.

 

1.

DELTAKERNE MØTER PRESIST KL 19.30 OG KORREKT ANTRUKKET. HVIT SKJORTE OG KLUBBENS SLIPS.


2.

DETTE ER EN KLUBB BARE FOR MENN, KVINNER HAR INGEN ADGANG.

KVINNEN I HUSET MÅ FORLATE HUSET NÅR MØTET BEGYNNER.

HVIS HUN EVENTUELT KOMMER HJEM FØR MØTET ER SLUTT, SÅ ER DET IKKE TILLATT AT HUN BLANDER SEG I DET GLADE SELSKAP.

HUN KAN HILSE HØFLIG PÅ DELTAKERNE, FOR SÅ Å FORLATE ROMMET HVOR MØTET FOREGÅR. 


3A.

DET SKAL PÅ FOREGÅENDE MØTE DISKUTERES OG KOMMES TIL ENIGHET OM HVA SOM SKAL SERVERES AV MAT OG VIN TIL NESTE ARRENGEMENT.

UNNTAK ER ET MØTE OM HØSTEN. DA DET ALLTID SKAL SERVERES LUTEFISK, MANDELPOTETER MED GUL OG GRØNN ERTESTUING, BACONFETT OG SENNEPSAUS.

PÅ JULEMØTET ER DET BESTEMT AT DET ALLTID SKAL SERVERES ASSORTERT JULEMAT I FORM AV RAKFISK, SILD, JULESYLTE ELLER TILSVARENDE.DET ER DEN ANSVARLIG FOR JULEMØTET SOM VELGER UT MAT SOM SKAL SERVERES. (TRADISJONEN SIER AT DETTE MØTET HOLDES FORTINNSVIS HOS KNUT).

DET SKAL ALLTID SERVERES ØL OG AKEVIT TIL MATEN.


SISTE MØTET FØR SOMMERFERIEN KAN EKTEFELLE/SAMBOER/ANNET FØLGE INNVITERES MED PÅ GRILLPARTY.


DET ER TILLATT Å TA MED EN GJEST/GJESTER PÅ DE MØTENE HVOR IKKE ALLE MEDLEMMER ER TILSTEDE.

DEN SOM INVITERER MED GJEST ER ANSVARLIG FOR Å INFORMERE GJESTEN OM BETALING PÅ KONTO.

  

3B.

DET ER VEDTATT  AT DET PÅ HVERT MØTE SKAL BETALES INN ET FAST BELØP STORT KR 700,- PR DELTAKER.

DETTE BELØPET SKAL DEKKE MAT OG DRIKKEVARER TIL GJELDENDE MØTE. OVERSKUDDET SKAL SETTES INN PÅ KONTO SOM BRUKES TIL STUDIETUR. 

MORTEN JACOBSEN ER ENSTEMMIG VALGT TIL Å ADMINISTRERE REGNSKAPET.

STATUS PÅ REGNSKAPET SKAL PRESENTERES PÅ JULEMØTE HVERT ÅR.

 

MØTEDATOER SKAL FASTLEGGES FOR KOMMENDE ÅR - SENEST PÅ JULEMØTET.


4.

PÅ HVERT MØTE SKAL DET ALLTID SERVERES COGNAC ELLER ARMANGAC TIL KAFFEN. DET SKAL ALLTID VÆRE AV VSOP KVALITET ELLER HØYERE.

DET SKAL OGSÅ ALLTID SERVERES KRANSEKAKESTENGER TIL KAFFEN.

DET ENESTE AVVIK SOM EVENTUELT KAN GODTAES ER AT DET BLIR SERVERT IRISH COFFEE, MEN DA SKAL MEDLEMMENE UNDERRETTES PÅ FORHÅND OGSÅ PÅ SOMMERMØTET MED DAMENE.

PROTEST MÅ SENDES INN FØR MØTET STARTER.


5.

NYE MEDLEMMER KAN KUN TAES OPP PÅ FØRSTE MØTET I ÅRET.

NYTT MEDLEM SKAL BIDRA MED Å ARRANGERE ET MØTE SNAREST ETTER AT HAN ER INNLEMMET I DET GODE SELSKAP.

NYTT MEDLEM FÅR IKKE TILDELT SLIPSET FØR HAN HAR ARRNGERT MØTE SELV.


6.

MØTETIDSPUNKT SETTES TIL KL 19.30 OG SKAL VÆRE AVSLUTTET SENEST KL 02.00

HVIS DET KOMMER FREM TUNGE SAKER SÅ KAN MØTET UTVIDES. 

  

7.

ALLE MØTEDELTAKERE HJELPER TIL MED RYDDING OG OPPVASK, SLIK AT ROM SOM ER BRUKT I FORBINDELSE MED MØTET SKAL FORLATES I DEN STAND SOM MAN SELV ØNSKER Å FINNE DET.

  

8.

DET SKAL SENDES UT SKRIFTLIG INNKALLING, SMS ELLER MAIL TIL HVERT MØTE.

DENNE SKAL SENDES UT 14 DAGER FØR MØTET ARRENGERES SLIK AT VI PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT FÅR OVERSIKT OM HVOR MANGE DELTAKERE VI BLIR OG AT GJEST/GJESTER KAN INNVITERES MED.

DET KAN DOG TILLATES AT DEN SOM ARRENGERER MØTET HENVENDER SEG PERSONLIG TIL ALLE MEDLEMMER.

 

9.

DET SKAL FØRES SKRIFTLIG PROTOKOLL OVER DELTAKERE OG HVA SOM BLIR SERVERT AV MAT, VIN OG AVEC OSV.

ANSVARLIG FOR MØTET SKRIVER REFERAT OG MENY, VINKART OG SENDER DETTE OVER TIL ALF SOM HAR HJEMMESIDEN OG ER WEB ANSVARLIG.

  

10.

REGLEMENTET SKAL LESES OPP PÅ HVERT MØTE.


Welcome

Recent Photos